Rehabilitace Hornomlýnská, z. s.

rehabilitace.hornomlynska.cz
o nás

Provozování rehabilitace a dalších podpůrných aktivit, které slouží občanům MČ Praha Kunratice a především obyvatelům domu zvláštního určení Hornomlýnská 1255.

motto

I člověk s nejtěžším postižením může žít důstojný a plnohodnotný život.

Má stejná práva, potřebuje stejné příležitosti.

Včasná a účinná zdravotní rehabilitační pomoc je investicí, která je pouze zlomkem nákladů vynakládaných později na občany se zdravotním postižením.


vznik

Počátky vytvoření a realizace projektu datujeme do roku 2003 v rámci činnosti sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí (ARPZPD) v ČR, Klub Hornomlýnská. Vzhledem k nutnosti ohraničit zaměření projektů tohoto sdružení výhradně na cílovou skupinu dětí s postižením a jejich rodin, vyvstala potřeba založit nové občanské sdružení Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. (vzniklo 13. 7. 2006).


poslání

Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. je obhajoba práv lidí s postižením, snaha o pozitivní změnu přístupu veřejnosti a státu k nim a dosažení takových podmínek, aby mohli žít normální běžný život a postižení je co nejméně omezovalo.


hlavní cíl

Je zajistit pro občany MČ Kunratice a především pro obyvatele domu zvláštního určení Hornomlýnská - lidi s tělesným postižením a jejich rodinné příslušníky, kteří o ně pečují - fyzioterapii a pravidelné cvičení v domácích podmínkách a přispět tak ke zlepšení jejich zdravotního stavu a ke zvýšení kvality života.


poděkování dárcům


MČ Praha - Kunratice
MČ Praha - Kunratice