Rehabilitace Hornomlýnská, z. s.

rehabilitace.hornomlynska.cz
chcete nám pomoci?

Možné druhy spolupráce s Rehabilitací Hornomlynská, z.s.


1. Jednorázová sponzorská finační pomoc

Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. vystaví každému dárci potvrzení pro mzdovou účtárnu, aby finanční dar mohl být odečten od daňového základu (odečitatelná položka). Samozřejmě lze odečítat i v individuálním daňovém přiznání.


2. Materiální pomoc

Uvítáme pomoc jak sloužící pro provoz kanceláře z.s. - tj. technické vybavení, tak výrobky, které budou sloužit našim klientům, tj. zdravotní, drogistické, rehabilitační a posilovací pomůcky.


3. Oslovení zaměstnanců

S prosbou o podporu formou daru nebo pravidelných malých srážek ze mzdy (20 - 50 Kč měsíčně). Počátkem roku vždy Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. vystaví každému dárci potvrzení pro mzdovou účtárnu, aby dary mohly být odečteny od daňového základu (odečitatelná položka). Samozřejmě lze odečítat i v individuálním daňovém přiznání.


4. Založení sbírky "Prevence jako základ zdraví"

Oficiální vyřízení povolení a všech náležitostí nutných k vyhlášení celostátní sbírky (na tři roky) s tímto názvem. Sbírka bude sloužit k podpoře rehabilitace v domu zvláštního určení Hornomlýnská 1255, umožní obyvatelům pravidelně pečovat o svůj zdravotní stav a tím vytvořit podmínky pro kvalitnější a samostatnější život. Sbírku založí buď sponzor pro konkrétní účel nebo Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. pro konkrétní účel a sponzor bude mediální partner.


5. Web Rehabilitace Hornomlýnská, o.s a sponzor

Odkaz z webu sponzora na web Rehabilitace Hornomlýnská, o.s a opačně - odkaz z webu Rehabilitace Hornomlýnská, o.s na web sponzora.


6. Pomoc při vytvoření informačního materiálu

Videokazeta / DVD Natočení rehabilitačních aktivit bude sloužit jako propagační materiál, mnoha účelům: Veřejnost. Přesvědčit veřejnost o významu léčebné rehabilitace v kontextu potřeby ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením. Do ucelené rehabilitace patří i všechna další opatření k začleňování osob s postižením do běžného života, např. integrované vzdělávání, pracovní příležitosti, bydlení, společenská akceptace, příležitost trávit smysluplně volný čas...

Úředníci. Pracovníci státní správy a samosprávy, pracovníci zdravotních pojišťoven, všude, kde přetrvává diskriminace obyvatel s postižením. Je stále mnoho slov o právech lidí s postižením, ale realita je jiná. Nedostupná a zároveň nedostačující rehabilitační péče, i když ji pro své postižení většinou potřebují více, než člověk bez postižení, je jasným příkladem přetrvávající diskriminace.

Potenciální dárci. Pro získávání dárců - firem i jednotlivců. Mnozí "odborníci" stále ještě vycházejí z toho, co se kdysi učili, že člověku s postižením je nejlépe v ústavu. Vzhledem k tomu, že se jedná především o dospělé osoby, je daleko náročnější hledat a nalézat pokud možno stálé sponzory, kteří by se podíleli na tak důležitém projektu.

Letáček - skládačka Informace o projektu pro širší veřejnost, cílové skupiny stejné jako u videokazety. Využití při akcích, přikládání k žádostem o dar apod.Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete nás podporovat, v případě zájmu nás prosím kontaktujte, vyhotovíme darovací smlouvu, zajistíme pořebné náležitosti.
Děkujeme!

Daniela Dolejšová
výkonná ředitelka


poděkování dárcům


MČ Praha - Kunratice
MČ Praha - Kunratice